YIĞIM əmanət növü Sizə vəsaitlərinizi məqsədyönlü yığmaqla bərabər faizlərinizə də faiz qazandırmaq imkanını yaradır.

 

Əmanət müddəti

AZN USD EUR

12 ay

5 1 0.25
24 ay 7 2 0.50
minimal məbləğ 100 AZN/USD/EUR
maksimal məbləğ 50000 AZN/USD/EUR
müddətin uzadılması yol verilir
məbləğin artırılması məhdudiyyət qoyulmur
məbləğin hissələrlə götürülməsi yol verilmir
kapitallaşma aylıq olaraq tətbiq olunur
faizlərin ödənilməsi müddətin sonunda
əmanət vaxtından əvvəl götürüldükdə əmanətin faktiki müddəti 6 aya qədər olduqda, əmanətçiyə faizlər ödənilmir;
əmanətin faktiki müddəti 6 aydan 12 aya qədər olduqda, əmanətçiyə hesablanmış faizlərin 50%-i ödəniləcək;
əmanətin faktiki müddəti 12 aydan çox olduqda, əmanətçiyə hesablanmış faizlərin 75%-i ödəniləcək.

*** ƏMANƏTİN MƏBLƏĞİ MAKSİMAL HƏDDƏ ÇATDIQDAN SONRA HESABLANMIŞ FAİZLƏR CARİ HESABA ÖDƏNİLİR

Əmanət kalkulyatoru