Sürətli və təhlükəsiz şəkildə pul köçürmələri üçün sizin xidmətinizdəyik. “Bank Avrasiya” ASC fərdi müştərilərə təcili pul köçürmələri xidmətini təklif edir. “Bank Avrasiya” ASC ilə təcili pul köçürməklə, siz aşağıda sadalanan üstünlüklərdən yararlanırsınız:

 • əhatəlilik, bank Sizə dünyanın 200-dən artıq ölkəsinə pul köçürməyə imkan verir;
 • operativlik, pul köçürülməsi 10-15 dəqiqəlik bir müddət ərzində aparılır;
 • rahatlıq, müştəridən müqavilənin bağlanması tipli sənədləşmə aparılması tələb edilmir;
 • sərfəlilik, “Bank Avrasiya” ASC-də köçürmə çox sərfəli komisyon haqqı ilə həyata keçirilir.

“Bank Avrasiya” ASC Sizə “Contact”, “Zolotaya Korona”, “Western Union”  “Monex”  pulköçürmə sistemlərindən istifadə xidmətlərini təklif edir.


“Contact” 150-dən artıq ölkəni əhatə edən pulköçürmə sistemidir.
Contact sistemi üzrə tariflər

  Rusiya və Yaxın Xaric ölkələri (MDB)
“Ünvansız Rejim”
köçürmənin məbləği 0 – 6500 USD

0-5000 EUR

(0 – 200000 RUB)

6500 – 20 000 USD

5000-20000EUR

(200000 – 600 000 RUB)

komissiya haqqı 1% 65 USD/50EUR

(2000 RUB)

 

Uzaq Xaric Ölkələrə pul köcürmələrin tarifləri *
komissiya haqqı  3%

 

Çinə pul köçürmələrin tarifləri
 köçürmənin məbləği  1 – 1000 USD/EUR  1000 – 5000 USD/EUR 5000 USD/EUR artıq
 komissiya haqqı  10 USD/EUR  15 USD/EUR  20 USD/EUR
 Çex Respublikasına pul köçürmələrin tarifləri
 köçürmənin məbləği  1 – 1000 USD/EUR  1000- 3000 USD/EUR 3000 USD/EUR artıq
 komissiya haqqı  1.9%  1.75%  1.6%

 

Türkiyəyə pul köçürmələrin tarifləri
 komissiya haqqı 2% + 5 USD/3 EUR (PTT nöktələri, Ünvansız Rejim, Turkiye Is Bankasi)

 

CONTACT-счет xidməti
Avropa və ABŞ-a Fiziki və Hüquqi bank hesablarına köçürmə
köçürmənin məbləği  1 – 1500 USD/EUR  1500 – 5000 USD/EUR 5000 -10000 USD/EUR
komissiya haqqı  15 USD/EUR  1%  50 USD/EUR
Visa, MasteCar, UnionPay kartlarına köçürmə (yalnız kartın nömrəsi lazımdır)
  Rusiya Yaxın və Uzaq xaric
  komissiya haqqı 1.5%+20 RUR 1.5%+50RUR/2USD/2EUR

*Uzaq Xaric Ölkələri: Rusiya və Yaxın Xaric (MDB) ölkələri istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələri.
10.02.2016-ci il tarixindən 10.07.2017-ci il tarixinədək Türkiyəyə pul köçürmələrin tarifləri aşağıdaki kimidir

Köçürmənin məbləği,
USD
/EUR

Komissiya haqqı

0.01 – 335.00 5 USD/EUR
335.01 – 10000.00 1.5%

*Yaxın Xaric ölkələri: Belarusiya, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya, Tacikistan, Litva, Özbəkistan, Estoniya.
**Uzaq Xaric Ölkələri: Rusiya və Yaxın Xaric ölkələri istisna olmaqla dünyanın bütün ölkələri.

monex

“Monex” sistemi vasitəsilə ilə Azərbaycanın 10-dan çox şəhər və yaşayış məntəqələrinə pul köçürmək mümkündür.

Respublikadaxili köçürmələr üzrə xidmət haqqı cədvəli

Köçürmənin məbləği Komissiya haqqı
10000  AZN/USD/EUR qədər 0.6% (min. 2 AZN/USD/EUR)
10000  AZN/USD/EUR artıq 0.3%

 


“Zolotaya Korona” pulköçürmə sistemi 32 ölkəni əhatə edir.

Ölkə Köçürmənin məbləği Komissiya haqqı
Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan  1% (max.1000 RUR/20 USD/20 EUR)
Belarusiya, Qırğızıstan, Tacikistan,
Özbəkistan, Moldova
 1%
Bolqarıstan, Kipr, BöyükBritaniya,
Yunanıstan, İzrail, Latviya, Çexiya, Hollandiya,
Avstriya, Portuqaliya, Rumıniya, Fransa,
Monqolustan, Misir, İordaniya, Vyetnam
 1%
İtaliya, İspaniya, Belçika  1.5%
Nepal

500 USD qədər

500 USD artıq

5 USD

1%

Türkiyə

200 USD/200 EUR qədər

200 USD/200 EUR artıq

3 USD/3 EUR

1.5%

 

Respublikadaxili köçürmələr üzrə xidmət haqqı cədvəli

 İstiqamət  Köçürmənin məbləği
Manata konvertasiya olunmuş ödəmələr
Bütün istiqamətlər (Uzaq Xaricdən və saytlarda göndərilən köçürmələrdən istisna olaraq) 50 000 RUR / 2 000 USD /1 200 EUR qədər
50 000 RUR / 2 000 USD /1 200 EUR artıq
Uzaq Xaric Ölkələrdən
koronapay.com, online.perevod-korona.com və mobil proqramlardan edilən köçürmələr

Western_Union logo

“Western Union” 200-dən artıq ölkəni əhatə edən pulköçürmə sistemidir.

Western Union sistemi üzrə tariflər

Ölkə Köçürmənin məbləği Komissiya haqqı
Belarusiya, Gürcüstan, Qırğızıstan,
Tacikistan, Özbəkistan, Rusiya, Qazaxıstan

0.01 USD-200.00 USD

200.01 USD artıq

 2 USD

0.9%

Moldova, Ukrayna, Türkmənistan

 

0.01 USD-200.00 USD

200.01 USD – 2000.00 USD

2000.01 USD- 3000.00 USD

3000.01 USD artıq

2 USD

2%

1.5%

1.2%

Türkiyə

 

0.01 USD-50.00 USD

50.01 USD – 100.00 USD

100.01 USD- 200.00 USD

200.01 USD- 300.00 USD

300.01 USD- 400.00 USD

400.01 USD- 500.00 USD

500.01 USD- 750.00 USD

750.01 USD artıq

13 USD

15 USD

22 USD

29 USD

34 USD

40 USD

45 USD

51USD

 

Köçürmənin məbləği Komissiya haqqı
     Çin 0.01 USD- 100.00 USD

100.01 USD- 400.00 USD

400.01 USD- 600.00 USD

600.01 USD artıq

5 USD

8 USD

12 USD

1.5%

Uzaq Xaric Ölkələr

0.01 USD- 50.00 USD

50.01 USD- 100.00 USD

100.01 USD- 200.00 USD

200.01 USD- 300.00 USD

300.01 USD- 400.00 USD

400.01 USD- 500.00 USD

500.01 USD- 750.00 USD

750.01 USD- 1000.00 USD

1000.01 USD- 1500.00 USD

1500.01 USD- 1750.00 USD

1750.01 USD- 2000.00 USD

2000.01 USD – 2500.00 USD

2500.01 USD -3000.00 USD

13 USD

15 USD

22 USD

29 USD

34 USD

40 USD

45 USD

51 USD

76 USD

81 USD

91 USD

111 USD

121 USD

*Uzaq Xaric Ölkələrə bu tarif çərçivəsində Belarusiya, Gürcüstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Rusiya, Qazaxıstan, Moldova, Ukrayna, Türkmənistan, Türkəyə və Çin ölkələri istisna olaraq bütün digər ölkələr daxildir.

** Uzaq Xaric Ölkələrə 3000.00 USD məbləğindən artıq göndərdikdə göndərilən hər 500.00 USD görə 20.00 USD  komissiya tutulur.

“12 SAAT” tarifi **

Köçürmənin məbləği Komissiya haqqı
0.01-200.00 2.00 USD
200.01-2000.00 1.5%
2000.01-3000.00 1%

** “12 saat” tarifi göndərildiyi andan 12 saat sonra mümkündür. “12 saat” tarifinə müvafiq olaraq köçürülən məbləğin maksimal məbləği 3000 USD. “12 saat” tarifi Azərbaycandan Ukrayna və Moldovaya pul köçürmələrində tətbiq olunur.


Pul köçürən tərəfdən Pul alan tərəfdən
 • Köçürülən məbləğ
 • Pul köçürənin soyadı, adı və atasının adı (şəxsiyyət vəsiqəsi)
 • Pul köçürənin telefon nömrəsi
 • Pul köçürənin ünvanı
 • Pul alanın yerləşdiyi yer (ölkə, şəhər)
 • Pul alanın soyadı, adı, atasının adı
 • Köçürülən məbləğ
 • Pul alanın soyadı, adı, atasının adı (şəxsiyyət vəsiqəsi)
 • Pul alanın ünvanı
 • Pul köçürənin soyadı, adı və atasının adı
 • Pul köçürənin telefon nömrəsi
 • Pul köçürənin yerləşdiyi yer (ölkə, şəhər)
 • Köçürmənin nəzarət nömrəsi