“Bank Avrasiya” ASC korporativ müştərilərə kassa-hesablaşma əməliyyatları üzrə aşağıda sadalanan xidmətləri təklif edir:

 • milli və xarici valyutalarda cari hesabların açılması və aparılması;
 • milli və xarici valyutalarda ssuda hesablarının açılması;
 • milli və xarici valyutalarda müvəqqəti hesabın açılması;
 • çek kitabçasının verilməsi;
 • hesab üzrə çıxarışların və arayışların verilməsi;
 • pul vəsaitlərinin nağd və nağdsız formada hesaba daxil olunması;
 • pul vəsaitlərinin nağd formada hesabdan çıxarılması;
 • ölkə daxili və xaricə pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi;
 • konvertasiya əməliyyatlarının aparılması;
 • hesablaşma-kassa xidmətləri barədə müştərilərə məsləhətlərin verilməsi.
Əməliyyatın növü  Valyuta
AZN USD EUR GBP
– cari hesabın açılması* hüquqi şəxslərə- 10 AZN,  fərdi sahibkarlara- pulsuz
– ssuda hesabının açılması Pulsuz
– cari hesabın aparılması Pulsuz
– müvəqqəti hesabın açılması Pulsuz

Tariflərə əlavələr:

 • Rusiya rublu ilə bütün əməliyyatlar üzrə komissiya haqqları ABŞ dolları ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqlarının ekvivalentini təşkil edir. Müştərinin digər valyutalarda bütün növ əməliyyatları üzrə komissiya haqqları Avro ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqqlarının ekvivalentində tutulur;
 • bank əməliyyatları üzrə yaranan əlavə komissiya haqqları (müxbir banklar, telefon xərcləri və s.) avtomatik olaraq müştərinin cari hesabından tutulur;
 • konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı bankın gündəlik təyin edilən valyuta alış-satışı məzənnələrinə əsasən hesablanır;
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə xidmət haqqı 0.1% təşkil edir;
 • “Bank Avrasiya” ASC-nın əmanətçiləri üçün kredit üzrə əmanət məbləğinin 90%-ə qədər kredit xətt açılır. Depozit əsasında eyni valyutada verilmiş kreditlər depozit dərəcəsinin üzərinə 2% əlavə olunmaqla, təyin olunur. Depozit əsasında veriləcək kredit fərqli valyutada olarsa, kredit üzrə faiz dərəcəsi qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Sərbəst dönərli olmayan valyuta üzrə nəğd mədaxil əməliyyatlarında 4 % komissiya tətbiq olunur (təcili pul köçürmələrində 1000 ABŞ dolları məbləğinin ekvivalentində olan valyuta əməliyyatları istisnadır).
 • Hüquqi şəxslərdən depozit qəbul olunan zaman tətbiq olunan faizlər qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
Əməliyyatın növü Valyuta
AZN USD EUR GBP
– çıxarışlar Pulsuz
– arayışlar 5 AZN
– çıxarışların dublikatı 10 AZN
Nağd vəsaitlərin inkassasiyası Razılaşmaya əsasən
Çek kitabçasının verilməsi -25 vərəqli 10 AZN
Konvertasiya əməliyyatları Pulsuz

Tariflərə əlavələr:

 • Rusiya rublu ilə bütün əməliyyatlar üzrə komissiya haqqları ABŞ dolları ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqlarının ekvivalentini təşkil edir. Müştərinin digər valyutalarda bütün növ əməliyyatları üzrə komissiya haqqları Avro ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqqlarının ekvivalentində tutulur;
 • bank əməliyyatları üzrə yaranan əlavə komissiya haqqları (müxbir banklar, telefon xərcləri və s.) avtomatik olaraq müştərinin cari hesabından tutulur;
 • konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı bankın gündəlik təyin edilən valyuta alış-satışı məzənnələrinə əsasən hesablanır;
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə xidmət haqqı 0.1% təşkil edir;
 • “Bank Avrasiya” ASC-nın əmanətçiləri üçün kredit üzrə əmanət məbləğinin 90%-ə qədər kredit xətt açılır. Depozit əsasında eyni valyutada verilmiş kreditlər depozit dərəcəsinin üzərinə 2% əlavə olunmaqla, təyin olunur. Depozit əsasında veriləcək kredit fərqli valyutada olarsa, kredit üzrə faiz dərəcəsi qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Sərbəst dönərli olmayan valyuta üzrə nəğd mədaxil əməliyyatlarında 4 % komissiya tətbiq olunur (təcili pul köçürmələrində 1000 ABŞ dolları məbləğinin ekvivalentində olan valyuta əməliyyatları istisnadır).
 • Hüquqi şəxslərdən depozit qəbul olunan zaman tətbiq olunan faizlər qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
Əməliyyatın növü Valyuta
AZN USD EUR GBP
– bankdaxili köçürmələr Pulsuz
– ölkədaxili 0,15%
min 1
max 100
0,15%
min 10
max 100
0,15%
min 10
max 100
0,15%
min 10
max 100
– beynəlxalq 0.3%
min 25
max 500
min 25
max 500
min 25
max 500
Ödənişlərin şərtlərinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi 10 50 50 50

Tariflərə əlavələr:

 • Rusiya rublu ilə bütün əməliyyatlar üzrə komissiya haqqları ABŞ dolları ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqlarının ekvivalentini təşkil edir. Müştərinin digər valyutalarda bütün növ əməliyyatları üzrə komissiya haqqları Avro ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqqlarının ekvivalentində tutulur;
 • bank əməliyyatları üzrə yaranan əlavə komissiya haqqları (müxbir banklar, telefon xərcləri və s.) avtomatik olaraq müştərinin cari hesabından tutulur;
 • konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı bankın gündəlik təyin edilən valyuta alış-satışı məzənnələrinə əsasən hesablanır;
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə xidmət haqqı 0.1% təşkil edir;
 • “Bank Avrasiya” ASC-nın əmanətçiləri üçün kredit üzrə əmanət məbləğinin 90%-ə qədər kredit xətt açılır. Depozit əsasında eyni valyutada verilmiş kreditlər depozit dərəcəsinin üzərinə 2% əlavə olunmaqla, təyin olunur. Depozit əsasında veriləcək kredit fərqli valyutada olarsa, kredit üzrə faiz dərəcəsi qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Sərbəst dönərli olmayan valyuta üzrə nəğd mədaxil əməliyyatlarında 4 % komissiya tətbiq olunur (təcili pul köçürmələrində 1000 ABŞ dolları məbləğinin ekvivalentində olan valyuta əməliyyatları istisnadır).
 • Hüquqi şəxslərdən depozit qəbul olunan zaman tətbiq olunan faizlər qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
Əməliyyatın növü Valyuta
AZN USD EUR GBP
– nağdsız ödənişlə daxil olmuş vəsaitlər 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
– son 12 ay ərzində nağd  daxil olmuş vəsaitlər Pulsuz

Tariflərə əlavələr:

 • Rusiya rublu ilə bütün əməliyyatlar üzrə komissiya haqqları ABŞ dolları ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqlarının ekvivalentini təşkil edir. Müştərinin digər valyutalarda bütün növ əməliyyatları üzrə komissiya haqqları Avro ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqqlarının ekvivalentində tutulur;
 • bank əməliyyatları üzrə yaranan əlavə komissiya haqqları (müxbir banklar, telefon xərcləri və s.) avtomatik olaraq müştərinin cari hesabından tutulur;
 • konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı bankın gündəlik təyin edilən valyuta alış-satışı məzənnələrinə əsasən hesablanır;
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə xidmət haqqı 0.1% təşkil edir;
 • “Bank Avrasiya” ASC-nın əmanətçiləri üçün kredit üzrə əmanət məbləğinin 90%-ə qədər kredit xətt açılır. Depozit əsasında eyni valyutada verilmiş kreditlər depozit dərəcəsinin üzərinə 2% əlavə olunmaqla, təyin olunur. Depozit əsasında veriləcək kredit fərqli valyutada olarsa, kredit üzrə faiz dərəcəsi qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Sərbəst dönərli olmayan valyuta üzrə nəğd mədaxil əməliyyatlarında 4 % komissiya tətbiq olunur (təcili pul köçürmələrində 1000 ABŞ dolları məbləğinin ekvivalentində olan valyuta əməliyyatları istisnadır).
 • Hüquqi şəxslərdən depozit qəbul olunan zaman tətbiq olunan faizlər qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
Əməliyyatın növü Valyuta
AZN USD EUR GBP
– kredit üzrə xidmət haqqı 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Tariflərə əlavələr:

 • Rusiya rublu ilə bütün əməliyyatlar üzrə komissiya haqqları ABŞ dolları ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqlarının ekvivalentini təşkil edir. Müştərinin digər valyutalarda bütün növ əməliyyatları üzrə komissiya haqqları Avro ilə əməliyyatlar üzrə komissiya haqqlarının ekvivalentində tutulur;
 • bank əməliyyatları üzrə yaranan əlavə komissiya haqqları (müxbir banklar, telefon xərcləri və s.) avtomatik olaraq müştərinin cari hesabından tutulur;
 • konvertasiya əməliyyatları üzrə komissiya haqqı bankın gündəlik təyin edilən valyuta alış-satışı məzənnələrinə əsasən hesablanır;
 • Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə xidmət haqqı 0.1% təşkil edir;
 • “Bank Avrasiya” ASC-nın əmanətçiləri üçün kredit üzrə əmanət məbləğinin 90%-ə qədər kredit xətt açılır. Depozit əsasında eyni valyutada verilmiş kreditlər depozit dərəcəsinin üzərinə 2% əlavə olunmaqla, təyin olunur. Depozit əsasında veriləcək kredit fərqli valyutada olarsa, kredit üzrə faiz dərəcəsi qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Sərbəst dönərli olmayan valyuta üzrə nəğd mədaxil əməliyyatlarında 4 % komissiya tətbiq olunur (təcili pul köçürmələrində 1000 ABŞ dolları məbləğinin ekvivalentində olan valyuta əməliyyatları istisnadır).
 • Hüquqi şəxslərdən depozit qəbul olunan zaman tətbiq olunan faizlər qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən olunur.
 • Ərizə.
 • Nizamnamənin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti.
 • Dövlət qeydiyyatı haqqında  şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti .
 • Kommersiya hüquqi şəxsin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (bankın adına – 10 gün etibarlıdır).
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi (notariat qaydada təsdiq edilmiş).
 • İmza nümunəsində göstərilən şəxslərin təyin olunması haqqında qərarın surəti (əsli ilə doğruluğu hüquqi şəxs tərəfindən təsdiq olunmuş).
 • Əgər ştat cədvəlində baş mühasib vəzifəsi nəzərdə tutulmayıbsa bununla əlaqədar Banka ünvanlanan müvafiq məktub və ya  imza və möhür   nümunələri vərəqəsində bu barədə müvafiq qeyd aparılır.
 • Təsisçinin şəxsiyyət vəsiqəsinin  surəti.
 • İmza nümunəsində göstərilən şəxslərin  şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri.
 • FATCA tələblərinə uyğun özünüqiymətləndirilmə anketi.

 • Ərizə.
 • Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti.
 • Vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli (bankın adına – 10 gün etibarlıdır).
 • İmza və möhür nümunələri vərəqəsi .
 • Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
 • Fatca tələblərinə uyğun özünüqiymətləndirilmə anketi.