Digər xidmətlər

Hesablaşma və kassa əməliyyatları

Bank Avrasiya fiziki şəxslərə hesablaşma və kassa əməliyyatları üzrə xidmətlər və əlavə imkanlar təklif edir.

İnkassasiya

Fərdi müştərilər üçün pul vəsaitlərinin inkassasiya xidmətini təklif edirik

Bank seyfləri

Qiymətli əşyaların saxlanması üçün bank seyflərinin icarəsini təklif edirik.