Bank seyfləri

Qiymətli əşyaların saxlanması üçün bank seyflərinin icarəsini təklif edirik.

Ətraflı məlumat

Bank Avrasiya fərdi müştərilərə pul vəsaitlərinin və qiymətli əşyaların saxlanılması üçün etibarlı bank seyflərinin icarəsi xidmətini təklif edir. Seyflərin zirehliliyi, siqnalizasiya sistemi və peşəkar mühafizəsi saxlanılan bütün pul və qiymətli əşyaların təhlükəsizliyinə və məxfiliyinə tam zəmanət verir.

 

Qeyd:

  • icarənin minimum müddəti – 1 ay;
  • icarənin maksimum müddəti – 36 ay;
  • açarın itirilməsinə görə 50 AZN + kilidin məcburi açılması ilə əlaqədar onun təmirinə çəkilmiş faktiki xərclər ≈ 300 AZN;
  • müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verildikdə komissiya haqqı geri qaytarılmır.


Seyfin ölçüsü (mm)

Aylıq icarə haqqı (AZN)

Müqavilə müddətinin qurtarmasından sonra icarənin 1 günü üçün nəzərdə tutulan məbləğ (AZN)

 

3 ayadək müddətə

6 ayadək müddətə

12 ayadək müddətə

12-36 ayadək müddətə

 

75x300x327

14

10

7

5

0.5

100x300x327

20

15

10

7

0.7

150x300x327

35

25

15

10

1.2

200x300x327

80

60

40

30

2.7

400x300x327

100

80

60

40

3.5

1900х800х420

400

300

200

100

4.0