İnkassasiya

Fərdi müştərilər üçün pul vəsaitlərinin inkassasiya xidmətini təklif edirik

Ətraflı məlumat

Bank Avrasiya fərdi müştərilərə pul vəsaitlərinin və qiymətli əşyaların inkassasiya xidmətlərini təklif edirik. Yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış inkassatorlar, peşəkar mühafizə, xüsusi avadanlıqla təchiz olunan zirehli nəqliyyat vasitələri pul vəsaitlərinin və qiymətli əşyaların tam məxfiliyin qorunması şərti ilə operativ daşınması imkanını verir.

İnkassasiya xidmətləri üzrə tariflər razılaşma yolu ilə müəyyən olunur.